maandag 1 juni 2015

"Ons hoofd is rond om onze gedachten de gelegenheid te geven van richting te veranderen"

Bavink en Lien, met vierkant en rond hoofd
En dat in tegenstelling tot sommige personen met vierkante hoofden, die zijn een stuk rechtlijniger.
De titel van dit bericht is een citaat van Francis Picabia dat Joost aanhaalt in een interview met het Leesplein van De Bibliotheek. Het interview gaat dus over Mene Tekel en de eerdere werken van Nescio die Joost illustreerde. Een leuk interview waarin het oude lettertype Bodoni langs komt, dat Joost gebruikte om de hele vormgeving kloppend te maken. Ook dit speciale idee van Nescio is de herhaling waard; "Register van alle nuttelooze zaken die afgeschaft moesten worden". Heel herkenbaar en iedereen zou, privé en op het werk, wel wat meer regeltjes in dat register mogen bijschrijven.
Het Bodoni lettertype
Het lezen en kijken waard dus weer dit nieuwe boek.

Geen opmerkingen: