zaterdag 10 maart 2018

Vervolg Vierhoek ziet er goed uit

Afgelopen donderdag in de gemeenteraad in Haarlem is het plan voor de Vierhoek besproken. Uit bijgaand artikel is op te maken dat er veel positieve signalen zijn over het plan van Joost Swarte en Hans van Eeden van bureau Her-Architecten. Ook zijn er nog wel open punten dus het vervolg is niet helemaal helder. Zowel bij de architecten als de bouwer staat het plan nog niet op de site.

Artikel van Henk Geist in Haarlems Dagblad van 10 maart 2018