woensdag 1 april 2020

Glas-in-lood verwacht in Oosterkerk in Hoorn

In dit raam in de Oosterkerk in Hoorn zit eind van dit jaar een nieuw glas-in-lood raam naar ontwerp van Joost Swarte.
Het raam in het 'west transept' van de kerk is een schenking van de familie Van Doorn. Dankzij financiƫle steun van het Mondriaanfonds kon de gerenommeerde kunstenaar Joost Swarte ingeschakeld worden voor het ontwerp van het raam. Inmiddels heeft deze de eerste schetsontwerpen aan de gulle schenker en het stichtingsbestuur getoond. (en aan ondergetekende :-) De familie Van Doorn liet trouwens aan het stichtingsbestuur weten, dat de Oosterkerk al jarenlang voorkomt in het testament, maar dat schenken met een warme hand en het meemaken van de realisering van dit geschonken raam toch heel wat leuker is.

De schenkende familie kwam zelf met de naam van Joost Swarte op de proppen. Een keuze ingegeven door eerdere glas-in-loodramen van zijn hand, onder andere in het paleis van justitie in Arnhem (maar liefst 100m2), voor de Bakenesserkerk in Haarlem, voor een bedrijfspand in Ulft en voor 34 glas-in-loodramen voor een stadsvernieuwingsproject in de Amsterdamse Marnixstraat. Maar ook het ontwerp voor het ex- en interieur van de Toneelschuur in Haarlem is van deze grafische ontwerper en tekenaar. Vorig jaar had Swarte een grote overzichtstentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam, waar meer dan 123,000 bezoekers op afkwamen.

Het voorlopige schetsontwerp voor het dubbele raam heeft de geschiedenis van Hoorn als onderwerp. Het ontwerp laat een duidelijke tweedeling zien. Aan de kant van de haven worden de elementen verwerkt die met water te maken hebben, het raam richting Grote Oost herbergt de landelijke elementen. Joost Swarte heeft in beide ramen een gelaagde opbouw voorgesteld. De onderste laag toont water- en landelementen uit de vroegste tijd van Hoorn, de bovenste laag laat juist de elementen uit Hoorns jongste geschiedenis zien.

Raam Oosterkerk door Marije Wolfswinkel
Net als de in 2016 en 2019 in de Oosterkerk onthulde gebrandschilderde glas-in-loodramen zal ook het nieuwe raam gemaakt worden door Marije Wolfswinkel van het glasatelier Lichtraamwerk in Noord-Scharwoude. Het ontwerp van Joost Swarte voorziet in voornamelijk het gebruik van gekleurd glas, dat in de loodstrips geplaatst moet worden. Het telt weinig gebrandschilderde elementen. Waarschijnlijk zullen tijdens de uitvoering van dit werk meteen de twee ramen aan de buitenzijde van gelaagd isolatieglas worden voorzien, waardoor een betere temperatuursbeheersing in dit deel van de kerk mogelijk wordt. Het is de bedoeling, dat nog deze zomer het dubbele glas-in-loodraam wordt gerealiseerd. In het najaar kan dan een feestelijke onthulling plaatsvinden.

Geen opmerkingen: