woensdag 2 januari 2008

Strips en/is Kunst!?


Voor de iets langere termijn een andere aardige tentoonstelling over de paralellen tussen strips en kunst in het Singer Museum in Laren, 7 februari t/m 27 april 2008 .


Onder andere werk van Joost Swarte zal te zien zijn, want zeker voor hem geldt dat de grens tussen strip en kunst behoorlijk vervaagt is, denk nog maar eens aan de beelden die hij gemaakt heeft voor de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2002. Die beelden zijn verzameld en beschreven in het boekje 'De IJzeren Lijn', dat nog steeds te koop is.

Geen opmerkingen: